Doradztwo podatkowe 

Udzielamy doradztwa podatkowego. Naszymi partnerami są głównie przedsiębiorcy, jednak pomagamy w interpretacji przepisów również klientom indywidualnym. W każdym wypadku nasze działania opierają się na doświadczeniu, kwalifikacjach zawodowych oraz aktualnej wiedzy. Dzięki temu przekazujemy informacje mające faktyczne odzwierciedlenia w obowiązujących przepisach i wywierające wpływa na sytuację finansowo-podatkową naszych klientów. 

 

Doradztwo podatkowe — zakres naszej działalności 

W ramach doradztwa podatkowego zajmujemy się: 

  • wyjaśnianiem zagadnień dotyczących aspektów prawno-podatkowych — pomagamy interpretować przepisy i odnosimy konkretne zapisy do doktryny; 
  • wystawianiem pisemnych opinii prawnych — sporządzamy je na indywidualne zamówienie. Mogą dotyczyć aspektów związanych z prawem procesowym i materialnym; 
  • reprezentowaniem interesów stron w procesach sądowych i administracyjnych — przygotowujemy klienta do konkretnych procedur, zastępujemy jego obecność podczas konkretnych działań i dbamy o ochronę interesów prawnych mocodawców;
  • sporządzaniem różnego rodzaju pism (wnioski, sprostowania, odwołania) — dbamy przy tym o to, aby zawierały wszystkie wymagane prawnie aspekty. 

Zajmujemy się nie tylko doradztwem. Sporządzamy również audyty finansowe, które pozwalają na pełną kontrolę sytuacji w firmie. Wskazujemy obszary wymagające zastosowania kolejnych działań kontrolnych lub podjęcia procedur umożliwiających naprawę już wyrządzonych szkód. 

 

Kiedy warto skorzystać z doradztwa podatkowego? 

Z doradztwa podatkowego warto skorzystać na różnych etapach działalności: m.in. w związku z zakładaniem firmy i wyborem optymalnej formy opodatkowania, przekształceniem lub przejęciem podmiotu gospodarczego bądź jego likwidacją. Doradca może pomóc zrozumieć przysługujące prawa oraz obowiązki, a także wesprzeć klienta w podjęciu działań mających na celu realizację konkretnej strategii. 

Jeśli przedsiębiorca dopuścił się wykroczenia lub przestępstwa skarbowego, również warto rozważyć konsultację z doradcą. Prawnik wskaże, jakie działania można podjąć w danej sytuacji i jakie konsekwencje mogą wynikać z konkretnych zaniedbań. Podpowie również, w jaki sposób w przyszłości ograniczyć ryzyko ich wystąpienia.