Audyt podatkowy 

Wykonamy audyt podatkowy w Państwa firmie. Proces polega na zbadaniu rozliczeń podatkowych. W jego trakcie sprawdza się, czy dany podmiot zgodnie z przepisami prawa realizuje swoje obowiązki. Kontrola może obejmować konkretne zagadnienie (np. VAT) lub wszystkie kwestie dotyczące zobowiązań podatkowych danego przedsiębiorstwa. Zakres naszych działań zależy od potrzeb klientów. 

 

Na czym polega audyt podatkowy? 

W ramach audytu podatkowego zespół naszych pracowników (księgowych, doradców podatkowych i radców prawnych) wykonuje m.in. następujące zadania: 

  • sprawdza poprawność rozliczeń podatkowych, 
  • identyfikuje obszary związane z ryzykiem wystąpienia nieprawidłowości, 
  • sporządza raport z przeprowadzonej procedury i pomaga klientowi w jego interpretacji, 
  • wskazuje obszary, w których występuje czynnik ryzyka dotyczącego nieprawidłowości i przekazuje zalecenia w zakresie naprawienia występujących błędów. 

Cały proces opiera się na szczegółowej analizie dokumentów w firmie. Bardzo często wymaga współpracy z księgowymi i zarządem podmiotu. 

 

Kiedy warto wykonać audyt podatkowy? 

Audyt podatkowy można przeprowadzać w wielu różnych sytuacjach. Co jakiś czas warto go wykonać w związku z bieżącą kontrolą rachunkowości w firmie. Jest to procedura, na którą dobrze jest postawić też w związku ze zmianą biura księgowego na inne, aby sprawdzić, czy dokumenty były prowadzone w prawidłowy sposób. Zaleca się przeprowadzić analizę też przed fuzją czy przekształceniem firmy. Narzędzie można zastosować również w związku z planami dotyczącymi likwidacji firmy albo po wystąpieniu sygnałów alarmowych (np. zapytań od organów podatkowych). 

Audyt podatkowy pozwoli skontrolować sytuację firmy, a w razie potrzeby wdrożyć działania, dające szanse na uniknięcie dalszych zaniechań, naprawę błędów i ograniczenie rozmiaru konsekwencji wynikającej z przewinień.