Audyt finansowy 

Przeprowadzamy audyt finansowy dla naszych klientów. Jest to usługa, którą możemy zrealizować w związku z obsługą księgową danej firmy lub na zlecenie, jako indywidualny proces. W każdym wypadku zapewniamy skrupulatne działanie, którego efekty zostaną przedstawione w raporcie. 

Po sporządzeniu dokumentu omawiamy ze zleceniodawcami rezultat analizy, a także pomagamy w interpretacji wyników. Nasz zespół doradza również, jakie działania można podjąć w związku z sytuacją firmy — zwłaszcza po wykryciu ewentualnych nieprawidłowości. 

 

Na czym polega audyt finansowy? 

Za realizację audytu finansowego w naszym biurze odpowiada zespół specjalistów: księgowych, doradców podatkowych i radców prawnych. Każdy z nich ma wiedzę z dziedziny, w której działa. Wykorzystuje ją w celu weryfikacji rzetelności sprawozdania/sprawozdań finansowych konkretnego podmiotu. 

W ramach naszej działalności zajmujemy się: 

  • weryfikacją transakcji finansowych realizowanych w firmie, 
  • analizą dokumentów finansowych pod kątem ich poprawności, zgodności ze stanem faktycznym i wymogami prawnymi, 
  • analizą wartości aktywów i pasywów, 
  • zaproponowaniem konkretnych działań kontrolnych w celu usprawnienia działania podmiotu w kontekście jego finansów oraz efektywności. 

To, ile potrwa cały proces, zależy od obszaru audyty czy ilości dokumentów do przeanalizowania. Dbamy o skrupulatność realizowanych działań i ujęcie w raporcie wszystkich ważnych kwestii, dlatego pośpiech nie jest wskazany. Na początku współpracy z reguły określamy, ile potrwają analizy. 

Możemy przeprowadzić w Państwa firmie również audyt podatkowy, który pozwoli skontrolować prawidłowość realizacji obowiązków dotyczących VAT-u czy PIT-u. 

 

Dlaczego warto wykonać audyt finansowy w firmie? 

Audyt finansowy przede wszystkim pozwala zorientować się w faktycznej sytuacji firmy. Umożliwia wskazanie obszarów, które wymagają głębszej kontroli, nadzoru lub poprawy. Pozwala w porę wyłapać ewentualne nieprawidłowości i zapobiec działaniu na niekorzyść firmy. Pozytywnie wpływa na wizerunek podmiotu na rynku, przedstawiając firmę jako wiarygodną i taką, która nie ma nic do ukrycia przed klientami czy kontrahentami.