Oferta

Pełna obsługa w zakresie księgowości i podatków.

Doradztwo podatkowe

W ramach usług doradztwa podatkowego klient otrzymuje czas potrzebny na wyjaśnienie swoich wątpliwości prawno-podatkowych lub otrzymuje pisemną opinię prawną sporządzoną na indywidualne zamówienie i dotyczącą konkretnego zagadnienia. Opinia prawna obejmuje zakres prawa podatkowego materialnego i procesowego.

Księgowość

W ramach usług księgowych świadczymy kompleksową obsługę przedsiębiorcy, prowadzącego działalność gospodarczą. W skład takiej usługi wchodzi prowadzenie ksiąg rachunkowych, ksiąg podatkowych, obsługę kadrową, płacową, rozliczenia z organami podatkowymi oraz ZUS a, także reprezentację podmiotu przed tymi organami.

Audyt finansowy

W ramach tych czynności świadczymy usługi badania ksiąg rachunkowych w przypadku obowiązkowego badania ksiąg rachunkowych, wynikającego z Ustawy o Rachunkowości, a także w każdym innym przypadku przy tzw. Audytach „miękkich”.

Audyt podatkowy

Jest to nowa usługa na rynku usług podatkowych, jej celem jest badanie ksiąg pod kątem podatkowym i w konsekwencji uzyskanie odpowiedzi na pytanie jakie kroki poczynić w kierunku jak najskuteczniejszej polityki podatkowej. W toku audytu podatkowego nasz zespół kontrolujący, składający się z Doradców Podatkowych, Radców Prawnych, doświadczonych Księgowych, oraz współpracującymi z naszą kancelarią grupą Biegłych Rewidentów, dokonujemy szczegółowej weryfikacji poprawności rozliczeń podatkowych klienta, uwzględniając rozliczenia w ramach wszystkich lub wybranych podatków.

Postępowanie sądowo-administracyjne

Polski system podatkowy jest zawiły i skomplikowany a polskie organy podatkowe nie są łaskawe dla podatnika. Niestety w najbliższej przyszłości nie będzie lepiej w tej materii. Wraz z integracją europejską przejęliśmy cały system ustawodawczy Wspólnoty. Co więcej, przejęliśmy wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, które stanowią w Polsce źródło prawa. Trudno się w tym biegle orientować. Podatnicy popełniają błędny za które później płacą wysokie kary. Nie zawsze jednak musi tak być. Ustanowienie pełnomocnika w osobie Doradcy Podatkowego zwalnia podatnika z obowiązków wynikających ze żmudnych postępowań podatkowych oraz sądowych i niejednokrotnie pozwala na skuteczną obronę jego interesów przed organami podatkowymi.

Ceny transferowe

W obecnych czasach powiązania podmiotów gospodarczych stały się zjawiskiem nagminnym. Nie wszyscy przedsiębiorcy wiedzą jednak, że ustawodawca nakłada z tego powodu konkretne obowiązki na podatnikach. W ramach tej usługi sporządzamy dokumentację cen transferowych i przeprowadzamy analizę powiązań.

Rejestracja podmiotów gospodarczych

W ramach czynności rejestracyjnych przeprowadzimy w imieniu przedsiębiorcy pełną rejestrację podmiotu gospodarczego w Krajowym Rejestrze Sądowym, Urzędzie Skarbowym, Urzędzie Statystycznym oraz ZUS. Pomożemy również w uzyskaniu koncesji i pozwoleń na prowadzenie niektórych form działalności.

W ramach dodatkowych usług:

  • sporządzamy dokumentację sprawozdawczą do GUS, NBP, Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Wojewódzkiego
  • szkolimy pracowników naszych klientów w celu lepszej współpracy z kancelarią,
  • obsługujemy systemy bankowe naszych klientów,
  • udostępniamy naszym klientom własną salę konferencyjną w celach biznesowych.